Studia stacjonarne

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oferuje studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia na dwóch kierunkach:

 • Górnictwo i Geologia w specjalnościach:
  • Wiertnictwo i geoinżynieria
  • Eksploatacja złóż surowców płynnych
  • Zagospodarowanie i ochrona wód
  • Ochrona środowiska w gospodarce
  • Gazownictwo Ziemne
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalnościach:
  • Wiertnictwo naftowe
  • Inżynieria gazownicza
  • Inżynieria naftowa

Specjalności są realizowane podczas studiów II stopnia.

Studia pierwszego stopnia są studiami kończącymi się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Trwają 7 semestrów (3,5 roku), z czego ostatni kończy się oddaniem i oficjalną obroną pracy inżynierskiej napisanej przez studenta oraz egzaminem końcowym. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich), które trwają 3 semestry (1,5 roku) z tą różnicą, że rozpoczynają się od semestru letniego, umożliwiając płynną kontynuację studiów pierwszego stopnia.
Zajęcia na studiach stacjonarnych (tzw. dziennych) odbywają się od poniedziałku do piątku. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów i rozpoczyna się w październiku, zaś kończy na przełomie czerwca i lipca.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia ma miejsce po egzaminach maturalnych, pierwszy semestr studiów jest semestrem zimowym (rozpoczynającym się w październiku).

 

Kalendarz rekrutacji letniej 2016/2017

Rozpoczęcie pracy WKR:
13 czerwca 2016 r., godz. 9:00

Przerwa wakacyjna:
od 25 lipca do 31 sierpnia 2016 r.

Zakończenie pracy WKR:
30 września 2016 r., godz. 15:00

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:
od 1 czerwca 2016 r., godz. 9:00
do 8 lipca 2016 r., godz. 15:00

Egzamin wstępny z matematyki:*
8 lipca 2016 r., godz. 15:00

Wstępna kwalifikacja kandydatów:
12 lipca 2016 r., ogłoszenie wyników o godz. 15:00

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:
od 13 do 22 lipca 2016 r. (w tym sobota 16 lipca)

Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego pierwszego:
22 lipca 2016 r., godz. 15:00

* – dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym za granicą